H. Stevens

Clustermanager

Korte beschrijving

Cluster Algemene Klinische Chemie & Hematologie
Cluster Speciële Hemostase & Transfusie

De clustermanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de onderlinge afstemming van de centrale planning voor personeelsbezetting. Daarnaast is de clustermanager verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van de totale personeelsinzet en het geven van beleidsadviezen met betrekking tot onderwerpen van personele, financiële en materiële aard.

Aandachtsgebieden

  Hemocytometrie, hemostase en bloedtransfusiedienst.

Contact

Maastricht UMC+
Centraal Diagnostisch Laboratorium
P. Debyelaan 25 / Postbus 5800
6229 HX / 6202 AZ Maastricht
T: 043 3876347 / sein 67084 (secretariaat: T 043 3874694)
E: huub.stevens@mumc.nl

Over

Huub Stevens is in 1982 als analist gestart binnen het ziekenhuis St. Annadal bij het Klinisch Chemisch Laboratorium. Vanaf 1983 vervulde hij de functie van specieel analist. Vanaf 1995 kwam hier het opzetten van kwaliteitsdocumenten bij wat in 1998 resulteerde in de benoeming tot kwaliteitsfunctionaris.

Vanaf 2003 is hij werkzaam als hoofdanalist binnen het Laboratorium Klinische Chemie. Hier bestonden de taken uit het aansturen van analisten, kwaliteits-, risico-, arbo- en milieucoördinatie, coördinatie bouw- en aanverwante zaken, personele zaken en coördinatie logistiek in- en extern. Na de reorganisatie tot het CDL is hij aangesteld als clustermanager bij het cluster Algemene Klinische Chemie & Hematologie, waar de werkzaamheden met name gericht zijn op managementtaken, coördinatie logistiek in- en extern en coördinatie bouw en aanverwante zaken. Tevens is er een duaal leiderschap met  de verantwoordelijke clusterhoofden.

Opleidingen

1976 - 1981: HBO-laboratoriumopleiding, ZLS Sittard
1996: Stralingshygiëne 5B, Maastricht UMC+
2001 - 2002: Manager Total Quality Management, CKZ Limburg

Werkervaring

1982 - 1983: Analist, Klinische Chemie, MUMC+
1983 - 1998: Specieel analist,  Klinische Chemie, MUMC+
1998 - 2003: Kwaliteitsfunctionaris, Klinische chemie, MUMC+
2003 - 2011: Hoofdanalist, Klinische Chemie, MUMC+
2011 - heden: Clustermanager, CDL, MUMC+
 

Deelnames, projecten en nevenfuncties

  • Lid calamiteitenteam CDL
  • Lid werkgroep Financiën CDL
  • Arbocoördinator CDL, bouw en aanverwante zaken
  • Afval-, milieu- en GROS-coördinator CDL
Sluit de enquête