FAQ Forensische en Postmortale Radiologie

  • In het geval van postmortaal forensisch radiologisch onderzoek vindt er altijd een CT-scan plaats. Hierbij wordt het gehele lichaam in beeld gebracht. Dit duurt circa 30 minuten. Afhankelijk van de casuïstiek kan er besloten worden om ook een MRI te maken van (een gedeelte van) het lichaam. Dit kan 30 minuten tot 1,5 uur in beslag nemen. Enkel in het geval van kinderen kunnen er aanvullend nog röntgenfoto’s gemaakt worden. 

  • Na de aanmelding wordt er een geschikte locatie en tijdstip afgesproken voor de scan(s). Zodra de beeldvorming gemaakt is, vindt de beoordeling en verslaglegging plaats. Het is het streven om direct aansluitend aan de beoordeling de bevindingen over te dragen aan het onderzoeksteam. Meestal is het mogelijk om de scan en overdracht direct op de dag van aanmelding uit te voeren.

  • De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek en bepaalt wie aanwezig is. Vanuit de Forensische Radiologie in het Maastricht UMC+ sluiten de forensisch radioloog en consulent aan. De betrokken partner vanuit de Forensische Opsporing is aanwezig en regelmatig sluiten ook anderen uit het onderzoeksteam aan waaronder de officier van justitie, leden van het OM, de tactische recherche, districtsrecherche en de forensisch arts. 

  • Het voordeel van forensisch radiologisch onderzoek is dat het lichaam intact blijft en het lichaam non-destructief in beeld gebracht kan worden. Ten behoeve van zichtbaarheid en locatieaanduiding op de scan kunnen letsels gemarkeerd worden. Dit gebeurt in overleg met de Forensische Opsporing, die te allen tijde aanwezig is tijdens het scanproces. 

  • In het kader van overlijdensonderzoek en letselrapportage kan het interessant zijn radiologische beelden te betrekken. Het is mogelijk om bestaande klinische dan wel postmortale data, elders gescand, te laten beoordelen door de forensisch (kinder)radioloog. Data die eerder in een medische setting beoordeeld is, wordt nu met een forensische blik bekeken en forensisch relevante onderzoeksvragen kunnen meegewogen worden. 
    Ook in de vroege opsporingsfase kan bij een levend slachtoffer overwogen worden Forensische Radiologie in te schakelen voor het in beeld brengen van letsel van de wekedelen door middel van een MRI-scan.

  • Van 7-23 uur, 7 dagen per week, is een forensisch consulent beschikbaar voor aanvragen en overleg op het diensttelefoonnummer 06 10 38 55 72. Ook kunt u terecht op het mailadres: forensische.radiologie@mumc.nl. Voor direct contact wordt geadviseerd om te bellen. 

Sluit de enquête