G. Francot-Schoen

Clustermanager

Korte beschrijving

Cluster Immunodiagnostiek,
Cluster Speciële Eiwitchemie,
Cluster Chromatografie en Massaspectrometrie
Cluster Celdiagnostiek en Celtherapie

De clustermanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de onderlinge afstemming van de centrale planning voor personeelsbezetting. Daarnaast is de clustermanager verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van de totale personeelsinzet en het geven van beleidsadviezen met betrekking tot onderwerpen van personele, financiële en materiële aard.

Aandachtsgebieden

Immunodiagnostiek
Speciele Eiwitchemie
Chromatografie en Massaspectrometrie                                                                                              
Celdiagnostiek & Celtherapie

Contact

Maastricht UMC+
Centraal Diagnostisch Laboratorium
P. Debyelaan 25 / Postbus 5800
6229 HX / 6202 AZ Maastricht
T: 043 3872784 /sein 66868 (secretariaat: T 043 3874694)
E: g.francot@mumc.nl

Over

Gaby Francot is na haar opleiding gaan werken bij de Universiteit van Maastricht bij de afdeling Algemene Heelkunde als ondersteunend analist bij diverse promovendi. Het onderzoek dat uitgevoerd werd was binnen het gebied van immunologie. In 1997 heeft zij de overstap maar het bedrijfsleven gemaakt en is zij gaan werken bij Hycult Biotechnology (Hbt) in Uden. Het bedrijf ontwikkelt en produceert monoklonale en polyklonale antilichamen, ELISA testkits en (recombinante) eiwitten. De producten zijn voornamelijk voor de immunologische research markt met de nadruk op innate immunity. In de loop van de jaren heeft zij zich ontwikkeld tot bedrijfsleider van Hycult Biotechnology.

Na een korte periode te hebben gewerkt als manager Quality Control bij PharmaCell in Maastricht is zij in 2011 gestart als analist op de afdeling Klinische Immunologie bij het MUMC+. Na de reorganisatie van de laboratoria is zij binnen het CDL vanaf januari 2012 aangesteld als clustermanager bij de clusters Immunodiagnostiek en Speciele Eiwitchemie. In de loop van de jaren is het aandachtgebied uitgebreid met het cluster Chromatografie en Massaspectrometrie en het cluster Celdiagnostiek & Celtherapie. De managementtaken worden in een duaal leiderschap met de verantwoordelijk clusterhoofden uitgevoerd. Samen met het clusterhoofd en de bij het cluster betrokken laboratoriumspecialist(en) is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het integrale afdelings- en kwaliteitsbeleid.

Opleidingen

1985 - 1989: Medische chemie, afstudeerrichting klinische chemie, Hoger beroepsonderwijs, HLO Sittard; Medische chemie, afstudeerrichting klinische chemie; cum laude
1989: Stralingshygiëne, deskundigheidsniveau 5B, Interfacultair Reactor Instituut, Delft
2001 - 2002: Management vaardigheden voor technici, Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs, Utrecht
2007: Interne kwaliteitsaudits, InnoPhase, Veghel
2009: Biologische Veiligheidsfunctionaris cursus, bureau GGO/VROM, Bilthoven
2011: GMP basis, Hogeschool Leiden
 

Werkervaring

1989 - 1997: Ondersteunend analist, Universiteit Maastricht, Algemene Heelkunde
1997 - 2009: Bedrijfsleider (gestart als laboratorium supervisor), Hycult biotechnology
2009 - 2010: Head Operations, Hycult Biotech
2011 - 2011: Manager Quality Control, PharmaCell
2011 - 2012: Analist Klinische Immunologie, MUMC+
2012 - heden: Clustermanager CDL, MUMC+

Deelnames, projecten en nevenfuncties

  • Auditor
  • Lid Tripodteam
  • Projectaanvragen, financiële afhandeling projecten
Sluit de enquête