Kloosterman

P.E.A.M. Kloosterman

Clustermanager

Korte beschrijving

Cluster Algemene Klinische Chemie en Hematologie

De clustermanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de onderlinge afstemming van de centrale planning voor personeelsbezetting. Daarnaast is de clustermanager verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van de totale personeelsinzet en het geven van beleidsadviezen met betrekking tot onderwerpen van personele, financiële en materiële aard.

Aandachtsgebieden

 Algemene Klinische Chemie en Hematologie

Contact

Maastricht UMC+
Centraal Diagnostisch Laboratorium
P. Debyelaan 25 / Postbus 5800
6229 HX / 6202 AZ Maastricht
T: 043 3876702 (secretariaat: T 043 3874694)
E: p.kloosterman@mumc.nl

Sluit de enquête