John penders

Prof. dr. John Penders

Hoogleraar

Korte beschrijving

John Penders is werkzaam als hoofd / principal investigator van de Microbioom onderzoeksgroep van de afdeling Medische Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie. De voornaamste onderzoeksthema’s binnen zijn onderzoeksgroep, zijn gericht op het bestuderen van de interacties van voeding, gastheer factoren en het darmmicrobioom in het vroege leven, de interacties tussen het darm microbioom en geneesmiddelen (pharmacomicrobiomics), de rol van darmmicrobioom in ziekte en gezondheid en de rol van het microbioom als reservoir van antimicrobiële resistentie. Daarnaast is hij voorzitter van het Euregionaal Microbioom Centrum, een samenwerkingsverband tussen Maastricht UMC+/Maastricht University, RWTH Uniklinik Aken en de Universiteit van Luik. Naast onderzoek is hij betrokken bij het verzorgen en coördineren van onderwijs binnen verschillende curricula van de faculteiten FHML en FSE.

Aandachtsgebieden

 • Metagenomic Epidemiology
 • Intestinal Microbiology

Contact

Over

John Penders studeerde van 1996-2002 Gezondheidswetenschappen met specialisaties Milieugezondheidkunde en Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. In 2002 startte hij zijn promotieonderzoek aan deze universiteit binnen de afdelingen Epidemiologie en Medische Microbiologie. Dit resulteerde in het proefschrift “Gut Microbiota and Atopic Manifestations in Infancy” waarop hij in 2007 promoveerde (promotor Prof. Dr. ir. Piet van den Brandt). Na periodes van onderzoek aan het Charité in Berlijn (afdeling Kinderpulmonologie en allergologie, Prof. Eckard Hamelman) en Stanford University in Palo Alto (afdeling Immunologie en Microbiologie, Prof. David Relman) in de periode 2007-2009, werd hij aangesteld als staflid bij de afdeling Medische Microbiologie van het Maastricht UMC+.

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Lopende projecten

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging van Epidemiologie
 • Nederlandse Vereniging van Gastro-enterologie
 • Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Lid

 • Wetenschapscommissie Maastricht UMC+
 • Wetenschappelijke adviesraad Inflammation in human early life: targeting impacts on life-course health (INITIALISE, Horizon Europe)
 • Stuurgroep Million Microbiomes for Human Project
 • Stakeholder Adviesraad International Human Microbiome Coordination and Support Action (IHMSCA)
 • Voorzitter Euregionaal Microbioom Centrum
 • ECDC expert panel antimicrobiële resistentie in reizigers 
Sluit de enquête