Accreditatie en keurmerken

NIAZ accreditatie

Het Maastricht UMC+ ziekenhuis is NIAZ geaccrediteerd. Er wordt voldaan aan de normen voor goede bedrijfsvoering. Hierbij is het internationale normenkader NIAZ-Qmentum getoetst.

ISO accreditatie 

Onze laboratoria zijn ISO geaccrediteerd. Dit betekent dat de laboratoria voldoen aan de internationaal gestelde kwaliteitseisen voor medische laboratoria. De lijst van verrichtingen waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA. Meer informatie: www.RvA.nl

Accreditaties en keurmerken per afdeling

Accreditaties en keurmerken per afdeling zijn te vinden onder hun eigen pagina. 

Sluit de enquête